Onze missie

Inclusieve persoonlijk zorg op maat, voor een ieder

Haagzorg streeft naar persoonlijke en inclusieve zorg op maat, waarbij de cliënt centraal staat. Onze missie is om mensen te ondersteunen bij het zo lang mogelijk zelfstandig wonen in hun vertrouwde omgeving. Wij bieden professionele zorg die is afgestemd op de individuele wensen en behoeften van onze cliënten en streven naar doeltreffendheid en doelmatigheid. Onze integriteit en betrouwbaarheid stellen cliënten gerust dat zij de aandacht ontvangen die zij verdienen. Haagzorg houdt rekening met de cultuur, geloofsovertuiging, wensen en zorgbehoeften van onze cliënten en werkt samen met mantelzorgers, vrijwilligers en andere professionals om de beste zorg te bieden aan mensen van alle leeftijden, achtergronden en culturen.

Onze visie

Samen werken aan zorg op maat

Bij Haagzorg hebben we oog voor de dynamiek van zorgbehoeften en streven we ernaar om de best mogelijke zorg te bieden, zodat onze cliënten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving. Om dit te realiseren, zetten we onze professionele zorgverleners in en werken we nauw samen met huisartsen en familieleden van onze cliënten. We volgen de maatschappelijke en innovatieve ontwikkelingen op de voet en passen ons zorgaanbod hierop aan. Daarnaast zorgen we ervoor dat onze zorgverleners regelmatig worden bijgeschoold, zodat zij voldoen aan de gestelde kwaliteitscriteria en wettelijke eisen.

Bij Haagzorg staat de eigen identiteit, zelfredzaamheid en autonomie van onze cliënten centraal. Wij geloven in de kracht van mensen en willen hen de aandacht geven die ze verdienen. Dit doen we vanuit een holistische mensvisie, waarbij we niet alleen kijken naar de lichamelijke gezondheid, maar ook naar de geestelijke en sociale gesteldheid van onze cliënten. Onze zorgverleners zijn getraind om op deze manier te werken en om te gaan met de veranderende zorgvraag van onze cliënten. Om dit te blijven waarborgen, investeren wij in onze medewerkers door hen te inspireren en hun deskundigheid naar een hoger niveau te tillen. Persoonlijke ontwikkeling is daarom een belangrijk onderdeel van ons beleid. Bij Haagzorg zijn we trots op ons werk en willen we dit ook uitstralen. Wij zorgen voor een goede balans tussen kwaliteit van zorg en goed werkgeverschap.

Haagzorg