Welkom bij Haagzorg

Wie zijn wij?

Bij Haagzorg begrijpen we dat onze samenleving gekenmerkt wordt door diversiteit, ook in de zorg. Daarom hebben wij ons aanbod van diensten georganiseerd op een manier die recht doet aan ieders individuele wensen en zorgbehoeften.

Ons team van vaste zorgverleners kent uw situatie en begrijpt uw wensen en behoeften. Bovendien spreken zij uw taal, zowel letterlijk als figuurlijk. Zo bieden wij persoonlijke en professionele zorg op maat.

Bij Haagzorg kunt u terecht voor diverse vormen van thuiszorg, waaronder persoonlijke verzorging, begeleiding, verpleging en huishoudelijke hulp. Wij streven ernaar om u de best mogelijke zorgervaring te bieden, met korte lijnen en een persoonlijke aanpak.

Onze diensten met een persoonlijke aanpak

  • Huishoudelijke hulp
  • Persoonlijke verzorging
  • Verpleging
  • Begeleiding
  • Palliatieve zorg

Naast deze diensten biedt Haagzorg ook advies en voorlichting en verwijst zorgvrager, indien nodig, door.

Zorg is maatwerk en flexibel

Maatwerk en persoonlijke aandacht!

Bij Haagzorg hechten we veel waarde aan persoonlijke aandacht en zorg op maat. Onze zorgverleners stellen uw wensen centraal en houden daarbij rekening met uw culturele en religieuze achtergrond. Op deze manier zorgen we ervoor dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen in uw vertrouwde omgeving.

We werken nauw samen met huisartsen, familieleden en andere betrokkenen om u de beste zorg en ondersteuning te bieden. Bij ons staat maatwerk en flexibiliteit voorop. We passen de benodigde zorg aan op uw specifieke wensen en behoeften en bieden doelgerichte zorg aan de hand van een zorgplan. Zo bewaken we de voortgang en kwaliteit van de zorg en passen we deze aan waar nodig.

Onze kernwaarden

Respectvol, Vertrouwd, Persoonlijk en Inclusief

Respectvol: Bij Haagzorg behandelen we onze cliënten met respect en waardigheid. We begrijpen dat iedereen unieke behoeften heeft en we passen onze zorg hierop aan. We luisteren naar onze cliënten en betrekken hen bij het opstellen van het zorgplan. We behandelen onze cliënten met de hoogste vorm van respect en zetten ons in om hun privacy en autonomie te waarborgen.

Vertrouwd: Bij Haagzorg streven we ernaar om een vertrouwensband op te bouwen met onze cliënten en hun families. We werken met vaste zorgverleners die de cliënt goed kennen en begrijpen. Dit bevordert de kwaliteit van de zorg die we kunnen bieden. We geloven dat een vertrouwensband tussen de cliënt en de zorgverlener essentieel is voor een succesvolle behandeling en ondersteuning.

Persoonlijk: Bij Haagzorg begrijpen we dat iedereen unieke zorgbehoeften heeft. Daarom bieden we persoonlijke zorg op maat aan. We werken met de cliënt en hun families om hun behoeften en wensen te begrijpen. Op basis daarvan ontwikkelen we een zorgplan dat is aangepast aan hun specifieke behoeften. We bieden zorg op een vriendelijke, empathische en professionele manier aan.

Inclusief: Bij Haagzorg erkennen we de diversiteit van onze samenleving en we passen onze zorg aan om aan de verschillende behoeften van onze cliënten te voldoen. We bieden religie-sensitieve en cultuur-sensitieve zorg aan die rekening houdt met de culturele achtergrond van onze cliënten. We begrijpen dat iedereen het recht heeft om de zorg te krijgen die bij hen past, ongeacht hun afkomst of religie.

Haagzorg