Uitsluitcriteria

Haagzorg wil verantwoorde en kwalitatief goede thuiszorg leveren die recht doet aan haar cliënten. Dat betekent dat – hoe zwaar de zorgbehoefte ook wordt – de cliënt in de eigen woning kan blijven wonen, mits dit medisch-technisch, maatschappelijk en sociaal verantwoord is. Om dit te kunnen waarborgen heeft Haagzorg de keuze gemaakt om geen zorg te leveren aan een aantal cliëntgroepen waar Haagzorg niet in staat is inclusieve persoonlijke zorg op maat te leveren. In deze notitie wordt beschreven op welke clientgroepen zich richt en welke uitsluitcriteria hierbij gehanteerd worden.

Meer weten over ons uitsluitcriteria? Download het document hier.

Haagzorg